Skip to content

podawanie krwi i osocza w postaci kroplówki dozylnej

4 miesiące ago

155 words

Praktyczne zastosowanie tych pomysłów weszło w życie dzięki wprowadzeniu nowych metod leczenia przed i pooperacyjnego oraz znieczulenia ogólnego; przedstawiamy te metody w kolejności stosowania: l) podawanie krwi i osocza w postaci kroplówki dożylnej podczas i po operacji (przeciw wstrząsowi operacyjnemu i utracie krwi), 2) znieczulenie ogólne dotchawicze podtlenkiem azotu lub cyklopropanem w obwodzie zamkniętym z użyciem kurary, 3) stałe odsysanie zawartości żołądkowej po operacji za pomocą cienkiej sondy wprowadzonej przez nos w celu odciążenia zespolenia przełyku z żołądkiem, 4) sączkowanie stałe pooperacyjne jamy opłucnej sposobem podwodnym w celu usunięcia płynu i rozprężenia płuca, 5) szerokie zastosowanie antybiotyków w celu zwalczania zakażenia. Pierwszą operację wycięcia wpustu i dolnego odcinka przełyku przez klatkę piersiową wykonał jednoczasowo z dobrym wynikiem w r. 1933 Nissen; był to przypadek wrzodu wpustu przenikającego do osierdzia przez przeponę. [przypisy: merkaptopuryna, citrokehl, lorafen ulotka ]

0 thoughts on “podawanie krwi i osocza w postaci kroplówki dozylnej”

Powiązane tematy z artykułem: citrokehl lorafen ulotka merkaptopuryna