badania po poronieniach na nfz

Funkcjonalny status osób w podeszłym wieku przed i po wszczęciu dializy ad 6

Wyniki były również podobne w przypadku analiz, które ograniczyły kohortę analityczną do mieszkańców domów opieki, dla których nie zanotowano żadnych danych w okresie bezpośrednio przed lub po dializie, lub obu, oraz tych, którzy przeżyli przez co najmniej 3 miesiące po rozpoczęciu dializy. Spadek statusu funkcjonalnego związany z rozpoczęciem dializy był bardziej widoczny wśród starszych mieszkańców domów opieki oraz wśród hospitalizowanych mieszkańców (p <0,001 dla obu terminów interakcji). Wielkość spadku zwi...

Więcej »

Im blizej wpustu rak jest umiejscowiony, tym nizszy jest odsetek, smiertelnosci pooperacyjnej

Pierwszą udaną operację wycięcia wpustu przez klatkę piersiową z powodu raka wykonał w r. 1937 Phemister. Ulepszenia, o których była mowa, przyczyniły się do wydatnego obniżenia śmiertelności po operacji wycięcia przełyku z powodu raka. Według Striedera przed r. 1944 śmiertelność po operacji doszczętnej wynosiła w raku górnego odcinka przełyku 100%, a środkowego i dolnego - 70%; po r. 1944 śmiertelność spadła w pierwszej grupie przypadków do 55%, a w drugiej do 12%. Im bliżej wpustu rak jest umiejscowio...

Więcej »

Leczenie interleukiną-2 u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV ad 8

W przypadku tych dwóch wyjściowych podgrup z komórek CD4 + w ESPRIT, wskaźniki ryzyka śmierci z interleukiną-2 różniły się również istotnie (P = 0,003): 0,68 (95% CI, 0,47 do 0,98) dla liczby poniżej 450 i 1,25 (95% CI, 0,85 do 1,84) dla liczby 450 lub więcej. Dyskusja
Badania te potwierdzają, że okresowe stosowanie interleukiny-2 wiąże się ze znacznym, utrzymującym się wzrostem liczby komórek CD4 +. Jednakże, pomimo wzrostu liczby komórek CD4 +, nie było żadnych korzyści klinicznych, mierzonych zmniejszeniem ...

Więcej »

Użyteczność genotypu apolipoproteiny E w diagnostyce choroby Alzheimera czesc 4

Przedmiotowo w ostrej martwicy trzustki uderza przede wszystkim ciężki ogólny stan chorych, zależny od samozatrucia ustroju trującymi wytworami autolizy tkanki trzustkowej oraz wytworami niecałkowitego rozszczepienia białek przez czynny sok trzustkowy w jamie otrzewnej i w przestrzeni pozaotrzewnej, częściowo zaś od zapadu na tle bardzo silnych bólów. Przytomność chorych jest zachowana. Ogólna ciepłota ciała jest prawidłowa, niekiedy obniżona, znacznie rzadziej podwyższona, zależnie prawdopodobnie od dołączenia się wtór...

Więcej »
http://www.dobry-architekt.net.pl 331#obiad dla karmiącej mamy , #lewatywa za karę , #laktoglobulina , #badania po poronieniach na nfz , #lekarz od paznokci , #badania przed rezonansem , #drążek do podciągania allegro , #wałeczki ziarniste w moczu , #pieczenie w jamie ustnej , #hiperleukocytoza , #poradnia gastroenterologiczna dla dzieci ,