Łuszczyca

W przeglądzie łuszczycy Nestle i wsp. (Wydanie z 30 lipca) koncentruję się wyłącznie na genetycznym aspekcie tej choroby. Leki nie są uwzględniane jako możliwy czynnik wywołujący łuszczycę. Niektóre leki mogą powodować łuszczycę u osób bez wywiadu rodzinnego lub u osób z predyspozycjami i mogą wywoływać zmiany łuszczycowe u pacjentów z łuszczycą lub nasilającą się wcześniejszą chorobową u pacjentów z nieinwazyjną skórą.2 Leki o nie...

podawanie krwi i osocza w postaci kroplówki dozylnej

Praktyczne zastosowanie tych pomysłów weszło w życie dzięki wprowadzeniu nowych metod leczenia przed i pooperacyjnego oraz znieczulenia ogólnego; przedstawiamy te metody w kolejności stosowania: l) podawanie krwi i osocza w postaci kroplówki dożylnej podczas i po operacji (przeciw wstrząsowi operacyjnemu i utracie krwi), 2) znieczulenie ogólne dotchawicze podtlenkiem azotu lub cyklopropanem w obwodzie zamkniętym z użyciem kurary, 3) stałe odsy...

Live From The Field

Sweet nie pokrywa ubytku opłucnej, a jeżeli uważa za konieczne wycięcie części przylegającego dolnego płata płuca, zaszywa ranę płuca szwem ciągłym katgutowym. Po uwolnieniu przełyku wraz z guzem od poziomu łuku tętnicy głównej aż do przepony, nacinamy ją od rozworu przełykowego aż do łuku żebrowego i przystępujemy do uruchomienia % górnych części żołądka. Po pociągnięciu żołądka do góry więzadło żołądkowo-okrężni...

Umieszczenie przewodu projektuje sie zazwyczaj na srodku ulicy

Protokół został zatwierdzony przez nowozelandzką wielonarodową komisję etyczną i Stały Komitet ds. Procesów Terapeutycznych. Wszyscy uczestnicy wyrazili ustną zgodę. Wszyscy autorzy byli zaangażowani w projektowanie i przebieg procesu oraz pisanie manuskryptu. Pierwszy i drugi autor nadzorował przebieg badania, siódmy autor przeprowadził wszystkie analizy statystyczne, a pierwszy autor nadzorował pisanie manuskryptu. Uczestnicy
Ta równoległa,...

Najnowsze zdjęcia w galerii dobra-medycyna.edu:

331#lekarz od paznokci , #badania przed rezonansem , #drążek do podciągania allegro , #wałeczki ziarniste w moczu , #pieczenie w jamie ustnej , #hiperleukocytoza , #poradnia gastroenterologiczna dla dzieci , #olx kozy , #wyprawka dla noworodka allegro , #profilaktyka przeciwzakrzepowa wytyczne ,