Skip to content

Live From The Field

4 tygodnie ago

119 words

Sweet nie pokrywa ubytku opłucnej, a jeżeli uważa za konieczne wycięcie części przylegającego dolnego płata płuca, zaszywa ranę płuca szwem ciągłym katgutowym. Po uwolnieniu przełyku wraz z guzem od poziomu łuku tętnicy głównej aż do przepony, nacinamy ją od rozworu przełykowego aż do łuku żebrowego i przystępujemy do uruchomienia % górnych części żołądka. Po pociągnięciu żołądka do góry więzadło żołądkowo-okrężnicze ulega napięciu; ujmujemy je kleszczykami, przecinamy i podwiązujemy pozostawiając przy żołądku tętnicę żołądkowo-sieciową. [przypisy: usuwanie blizn potrądzikowych, meble pracowniczne, terapia cranio-sacralna ]

Powiązane tematy z artykułem: meble pracowniczne terapia cranio-sacralna usuwanie blizn potrądzikowych