Skip to content

Leczenie interleukiną-2 u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV ad 7

6 miesięcy ago

258 words

W badaniu ESPRIT wystąpiła oportunistyczna choroba u 68 pacjentów otrzymujących interleukinę-2 i terapię przeciwretrowirusową oraz 63 otrzymujących samą terapię przeciwretrowirusową (współczynnik ryzyka z interleukiną-2, 1,05, 95% CI, 0,75 do 1,48, P = 0,78) (Tabela 2 i Rys. III w Dodatku Uzupełniającym). Zdarzenia 4 stopnia
W badaniu SILCAAT 203 pacjentów otrzymujących terapię interleukiną-2 i lekami przeciwretrowirusowymi oraz 186 otrzymujących samą terapię przeciwretrowirusową miało zdarzenie stopnia 4 (współczynnik ryzyka z interleukiną-2, 1,10, 95% CI, 0,90 do 1,34, P = 0,35) (Tabela 2 i Rys. IV w Dodatku Uzupełniającym). W grupie leczonej interleukiną-2 i lekami przeciwretrowirusowymi 203 pacjentów miało łącznie 342 zdarzenia 4 stopnia, z których 78,4% wystąpiło po ponad 60 dniach po podaniu ostatniej dawki interleukiny-2. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe i zaburzenia psychiczne występowały częściej w grupie interleukiny 2 (odpowiednio p = 0,02 i p = 0,03) (tabela IVa w dodatkowym dodatku).
W badaniu ESPRIT działania niepożądane 4 stopnia wystąpiły u 466 pacjentów otrzymujących interleukinę-2 i terapię przeciwretrowirusową, a 383 otrzymujących samą terapię przeciwretrowirusową (współczynnik ryzyka z interleukiną-2, 1,23, 95% CI, 1,07 do 1,41, P = 0,003) (Tabela 2) . W grupie leczonej interleukiną-2 i lekami przeciwretrowirusowymi 466 pacjentów miało łącznie 711 przypadków 4 stopnia, z których 82,4% wystąpiło po ponad 60 dniach po podaniu ostatniej dawki interleukiny-2. Różnice między dwiema grupami leczenia były widoczne dla kategorii zaburzeń naczyniowych, a także kategorii zaburzeń ogólnych i warunków w miejscu podania (tabela IVb w dodatkowym dodatku). Zdarzenia naczyniowe obserwowano u 40 pacjentów otrzymujących interleukinę-2 i terapię przeciwretrowirusową oraz u 14 otrzymujących samą terapię przeciwretrowirusową (współczynnik ryzyka z interleukiną-2, 2,80, 95% CI, 1,53 do 5,15, P <0,001). Najczęstszym rodzajem incydentu naczyniowego była zakrzepica żył głębokich (dotykająca 10 pacjentów otrzymujących interleukinę-2 i terapię przeciwretrowirusową oraz 2 otrzymujących samą terapię przeciwretrowirusową).
Odczyt podgrup
Rysunek 3. Rycina 3. Różnice między grupami w liczbie komórek CD4 + i wskaźnikach zagrożenia dla choroby oportunistycznej lub zgonu z dowolnej przyczyny (pierwotny punkt końcowy), według podgrupy. Panel A pokazuje dane dla badania SILCAAT; i Panel B, dla ESPRIT. Różnice w liczbie komórek CD4 + zostały obliczone przez odjęcie liczby dla grupy otrzymującej terapię przeciwretrowirusową (ARV) z liczby dla grupy otrzymującej interleukinę-2 plus ARV i wyrażono jako średnie . SE. Rasa lub grupa etniczna była zgłaszana samodzielnie; inna kategoria w panelu A składa się z 1,2% Azjatów, 9,7% Latynosów, 0,8% innych i 0,1% nieznanych, aw panelu B 4,4% innych i 0,3% nieznanych. Podstawowa liczba komórek CD4 + jest przybliżoną wartością mediany. W badaniu ESPRIT u jednego pacjenta otrzymującego tylko ARV, u którego wystąpiło zdarzenie, brakowało danych na temat wyjściowego poziomu RNA wirusa HIV.
W obu badaniach wskaźniki ryzyka dla pierwotnego punktu końcowego z interleukiną-2 były podobne we wszystkich podgrupach demograficznych (ryc. 3). W ESPRIT wśród pacjentów z wyjściową liczbą komórek CD4 + poniżej 450 współczynnik ryzyka wynosił 0,83 (95% CI, 0,62 do 1,12), podczas gdy wśród osób z liczbą 450 lub więcej współczynnik ryzyka wynosił 1,09 (95% CI, 0,79 do 1,50) (P = 0,04 dla interakcji między liczbą komórek CD4 + a grupą leczoną) (Figura 3B)
[więcej w: citrokehl, miesien naramienny, remondis tarnowskie góry ]

0 thoughts on “Leczenie interleukiną-2 u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV ad 7”

Powiązane tematy z artykułem: citrokehl miesien naramienny remondis tarnowskie góry